Јавне набавке

Број документа
Назив
Датум
  Измјена плана јавних набавки (II) за 2020 . год.
23.04.2020
Измјена реализације уговора 2017 год.
20.08.2018.
Измјена плана јавних набавки (III) за 2020. год.
14.05.2020
Oбразац реализације уговора 2018-1 год.
20.08.2018.
.Одлука о отказивању -ХИГИЈЕНА 2020. год. 20.05.2020
Образац реализације уговора 01.04. - 18.05.2020.год.
18.05.2020.
Образац реализације уговора 01.01.2020 - 31.03.2020. год.
31.03.2020
Измјена плана јавних набавки П.Ј."СПРЕЧА"
14.04.2020
Образац реализације за 2020 П.Ј. "СПРЕЧА"
1404.2020.
Реализација уговора 2016
25.07.2017
  Одлука о поништењу набавке - МОТОРНО ВОЗИЛО
14.04.2020
Измјена плана јавних набавки П.Ј."СПРЕЧА"II
30.04.2020.
Измјена плана јавних набавки (V)
18.11.2019
План набавки 2019 год.
18.01.2019
План набавки П.Ј. " СПРЕЧА" 2019 год.
28.02.2019
  Измјена плана набавки за 2019 год. 21.02.2019
  Реализација уговора за период од 01.01.2019 год.до 31.03.2019 год. 23.04.2019
  Измјена плана јавних набавки за 2019.год.(II) 11.04.2019
  Образац реализације уговора од 22.08.-31.12.2018.год 23.07.2019
  Oбразац реализације уговора од 01.04. - 30.06.2019.год. 01.07.2019
  Измјена плана јавних набавки 29.05.2019
  Измјена плана ПЈ" СПРЕЧА" 25.07.2019
  Измјена плана јавних набавки (IV) za 2020.год. 18.05.2020.
  Oбразац реализације уговора од 01.07. - 30.09.2019.год. 01.10.2019.
  Измјена плана јавних набавки (IV) 30.07.2019
  Измјена плана набавки П.Ј."СПРЕЧА"

16.10.2019

 

  Измјена плана јавних набавки (VI) КПЗ Добој 02.07.2020.
  Образац реализације уговора од 01.10. - 31.12.2019.год. 31.12.2019
  Измјена плана јавних набавки (VI) 31.12.2019
  Измјена плана набавки П.Ј. "СПРЕЧА) 19.12.2019
  План јавних набавки П.Ј. "СПРЕЧА" за 2020 .годину 03.02.2020
  План јавних набавки за 2020.годину 13.01.2020.
  Измјена плана јавних набавки (V) за 2020.годину 25.05.2020
  Измјена плана јавних набавки "СПРЕЧА" (I) 15.06.2020.
  Измјена плана јавних набавки за 2020.годину 28.02.2020
  Измјена плана јавних набавки - СПРЕЧА 13.08.2020
  Образац реализације уговора - СПРЕЧА 18.08.2020
  Образац реализације уговора КПЗ Добој 19.05.-30.09.2020. 30.09.2020
  Одлука о избору - ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 24.09.2020
  Одлука о избору - СВЈЕЖЕ МЕСО И РИБА 06.10.2020
  Одлука о избору - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 06.10.2020
  Измјена плана јавних набавки - СПРЕЧА (V) 19.08.2020
  Одлука о избору - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 29.10.2020
  Одлука о избору - ЛИЈЕКОВИ 10.12.2020
  Измјена плана јавних набавки - СПРЕЧА (VI) 25.12.2020
  Измјена плана јавних набавки КПЗ Добој (VII) 11.08.2020
  Измјена плана јавних набавки КПЗ Добој (VIII) 07.12.2020
  Образац реализације уговора од 10.10.2020 до 31.12.2020 31.12.2020
  План јавних набавки КПЗ Добој за 2021.год. 05.01.2021
  План јавних набавки П.Ј. "СПРЕЧА" 28.01.2021
  Измјена плана јавних набавки П.Ј."СПРЕЧА" 01.02.2021
  Одлука о избору -ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 23.03.2021
  Одлука о избору - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 01.04.2021
  Одлука о избору - СВЕЖЕ МЕСО 05.04.2021
  Одлука о избору - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 05.04.2021
  Измјена плана јавних набавки КПЗ Добој 04.05.2021
  Измјена плана јавних набавки П.Ј. "СПРЕЧА" 24.02.2021
  Образац реализације уговора КПЗ Добој од 01.04.2021. до 30.06.2021. 30.06.2021.
  Образац реализације уговора П.Ј."СПРЕЧА" од 01.04.2021.до 30.06.2021. 30.06.2021.
  Одлука о избору - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 10.05.2021
  Измјена плана јавних набавки - СПРЕЧА (III) 06.07.2021
  Измјена плана јавних набавки - СПРЕЧА (IV) 29.10.2021
  Измјена плана јавних набавки - КПЗ ДОБОЈ (III) 01.07.2021
  Одлука о избору - ЛИЈЕКОВИ 14.12.2021.
  Измјена плана јавних набавки КПЗ ДОБОЈ (V) 18.11.2021.
  Измјена плана јавних набавки ПЈ СПРЕЧА (V) 07.12.2021.
  Oбразац реализације уговора 01.07- 31.12.2021. 31.12.2021.
  Одлука о одгађању поступка јавне набавке 04.02.2022.
  План јавних набавки КПЗ Добој за 2022.год. 11.01.2022
  Одлука о избору - ПЕКАРСКИ ПРОИЗВОДИ 25.02.2022
  Одлука- Отказивање поступка јавне набавке 08.03.2022
  План јавних набавки ПЈ "СПРЕЧА" за 2022.год. 19.01.2022
  Измјена плана јавних набавки - КПЗ ДОБОЈ (IV) 30.08.2021
  Измјена плана јавних набавки - КПЗ ДОБОЈ (I) 08.02.2022.
  Одлука о иззбору - СВЈЕЖЕ МЕСО И РИБА 17.03.2022.
  Измјена плана јавних набавки КПЗ Добој (II) 16.03.2022.
  Oбразац реализације уговора 01.01.- 31.03.2022.год. 31.03.2022.
  Одлука о избору - ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 18.04.2022.
  Одлука о избору - МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ 26.04.2022.
  Одлука о избору - ВОЋЕ И ПОВРЋЕ 23.05.2022
  Измјена плана јавних набавки КПЗ Добој 19.03.2021
  Образац реализације уговора КПЗ Добој од 01.01.2021 до 31.03.2021 31.03.2021
  Образац реализације уговора П.Ј. Спреча од 01.01.2021. до 31.03.2021. 31.03.2021
  Одлука о избору - ПОВРЋЕ И ВОЋЕ

11.12.2020

 

 

 

 

 

     
     
     
     

Укратко..

Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске. Надлежност Установе  дефинисана је Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске и подзаконским прописима.

Информације

За сва питања, сугестије и информације пишите нам нa: kpudo@teol.net

+387 (0)53/241-547
+387 (0)53/242-037

Aдреса: Светог Саве 18, 74000 Добој