Контакт подаци

Влада Републике Српске - Министарство правде

Казнено-поправни завод Добој

Адреса: Светог Саве 18, 74000 Добој.

Телефон: +387 (0)53/241-547
Факс: +387 (0)53/242-037

Email адреса: kpzdoboj@mpr.vladars.net
Интернет страница: www.kpzdoboj.оrg

 

 

 

Укратко..

Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске. Надлежност Установе  дефинисана је Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске и подзаконским прописима.

Информације

За сва питања, сугестије и информације пишите нам нa: kpudo@teol.net

+387 (0)53/241-547
+387 (0)53/242-037

Aдреса: Светог Саве 18, 74000 Добој