Званична интернет презентација

15. март 2015. год. |  Администратор: Драган Шарић

Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа од фебруара 2010 год. а до тад је био окружни затвор. У ресору извршења Министарства правде РС,лоциран у Добоју,у непосредној близини објекта Окружног суда Добој и Центра јавне безбједности (ЦЈБ) Добој.

Зграда је изграђена 1958.године ,намјенски за извршење мјера притвора за потребе судова Округа Добој и извршење кривичних и прекршајних санкција затвора до 3 године.У послије ратном периоду Казнено-поправни завод (КПЗ) Добој су

у складу са Законом о извршењу кривичних санкција (ЗИКС) РС и Законом о извршењу кривичних санкција (ЗИКС) БиХ ,добија нову улогу у систему извршења тако да извршава мјере притвора за потребе судова у јурисдикцији Окружног суда Добој и Суда БиХ.

У свом саставу Завод има затворено Одјељење за извршење мјере притвора,полуотворено Одјељење за извршење казне затвора и отворено Одјељење у склопу П.Ј. "Спреча" лоцирано у непосредној близини града,на улазу од Тузле у мјесту Пољице,на парцели од 28.000 м2 земљишта,са мањом фармом свиња ,пластеницима и другим пратећим и господарским објектима.

 

Правилник о кућном реду

Кодекс понашања запослених КПЗ Добој

 

Укратко..

Казнено-поправни завод Добој је установа полуотвореног типа у саставу Министарства правде Републике Српске. Надлежност Установе  дефинисана је Законом о извршењу кривичних санкција Републике Српске и подзаконским прописима.

Информације

За сва питања, сугестије и информације пишите нам нa: kpudo@teol.net

Телефон: +387 (0)53/241-547
Факс: +387 (0)53/242-037

Aдреса: Светог Саве 18, 74000 Добој